Baltazar Foto Tuana 210309 159

Du är forskaren

Hur kan nyfikenhet leda till verklig kunskap som fler har nytta av? Ett digitalt program där eleverna får testa att forska, med hjälp och instruktioner från en av Högskolan i Skövdes forskare, Anna Syberfeldt. 

Som en del av det årliga evenemanget ForskarFredag har Balthazar Science Center, ASSAR Industrial Innovation Arena samt Högskolan i Skövde, tagit fram ett skolprogram riktat till mellanstadieelever. Du är forskaren! introducerar och diskuterar frågorna vad är vetenskap? och vad gör en forskare? Anna Syberfeldt, professor i produktion på Högskolan i Skövde, guidar eleverna genom den vetenskapliga metoden så att eleverna sedan kan göra egna vetenskapliga undersökningar i klassrummet. 

Detta program är kostnadsfritt för alla!

Baltazar Foto Tuana 210309 226 Web

För vem passar detta?

  • Programmet är anpassat från årskurs 4  - årskurs 6.
  • Inga förkunskaper krävs.
Baltazar Foto Tuana 210309 204

Praktisk information

  • Detta skolprogram genomför ni på egen hand i skolan under 1-2 lektioner.
  • Allt material, kopieringsunderlag och bakgrund till de vetenskapliga undersökningarna finns i lärarhandledningen som skickas ut vid bokning.
Baltazar Foto Tuana 210309 251 Web

Programmets syfte

  • Sprida kunskap om vad forskning och vetenskap är för något.
  • Skapa diskussion kring innebörden av forskning och vetenskap. 
  • Vara ett tidigt möte med den vetenskapliga metoden. 
  • Uppmuntra eleverna till att observera sin omvärld med ett vetenskapligt synsätt. 
  • Uppmuntra eleverna till nyfikenhet och lust till att undersöka omvärlden. 
Läs mer
Årskurs
Plats
Ämne

filter Filter

Baltazar Foto Tuana 210309 245 Web

Skolprogram

Vi erbjuder en mängd olika skolprogram inom naturvetenskap, teknik och mat [...]

Läs mer
DSCF9023

Fortbildning för pedagoger

Vi erbjuder en rad fortbildningsworkshopar inom naturvetenskap, teknik och [...]

Läs mer