Om Balthazar

Här hittar du information om vårt uppdrag, vår pedagogik, vår historia och annat som kan vara bra att veta om oss!

BAL Företagande+Nätverk#2
Baltazar Foto Tuana 210309 245 Web

Vårt uppdrag

Vi vill vi bjuda alla kunskapstörstande med barnasinnet i behåll på fascinerande insikter i naturvetenskap och teknik.

Vetenskapliga upptäckter ligger till grund för nästan alla mänsklig utveckling genom århundradena – och ju fler vi blir på vår planet, desto mer avgörande blir det att det finns nya, nyfikna utforskare som kan lösa framtidens utmaningar.

Därför skapades Balthazar Science Center, som en mötesplats där besökare i alla åldrar tillsammans ska kunna hitta inspiration kring allt som rör naturvetenskap, teknik och skaparkraft på sina egna villkor. Vem vet, kanske kommer några av morgondagens Nobelpristagare inleda sin forskarkarriär på Balthazar! 

Baltazar Foto Tuana 210318 507 Web

Vår pedagogik

Den välbeprövade pedagogiken på Balthazar baseras på konceptet ”att lära genom lek”. Våra handledare har vana från elever i alla åldrar, med skiftande förkunskaper. Och det fungerar!

Vi försöker hela tiden skapa situationer och utmaningar där vi arbetar tillsammans med eleverna, istället för att bara presentera fakta. Det många ser som lek ser vi på Balthazar som utforskande och upptäckande av nya metoder, material och sammanhang. Lärande, helt enkelt!

Grundprincipen är att lärandet på Balthazarvis ska vara både relevant, variationsrikt och roligt, med tydliga kopplingar till verkligheten. I allt vi gör strävar vi efter en tillåtande, positiv miljö där vi inte begränsar, inte säger nej. När eleverna går från sitt möte med oss glada, nyfikna, stärkta och sedda har vi lyckats – och förhoppningsvis har en och annan blivande vetenskapare eller tekniker lotsats in på vägen mot en spännande framtid.

Macro 1452987 1920 Web
moln

Vår historia

Balthazar Science Center har funnits i mer än 20 år!

Vår historia

Under 1980- och 1990-talen ökade samhällets behov av naturvetare och tekniker, samtidigt som intresset för sådana utbildningar avtog – det blev allt svårare för näringslivet att rekrytera kompetenta medarbetare.  

1986 öppnade Teknikverkstaden, ett samarbete mellan Volvoföretagen och Skövde kommun. Syftet var att visa personalen inom förskolan vilka möjligheter det finns att jobba med vardagsnära teknik och att erbjuda olika aktiviteter för att stimulera och utveckla barnens intresse för teknik. 

Våren 1997 fick en projektgrupp med representanter från kommunen, högskolan och det lokala näringslivet i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att stimulera naturvetenskapliga och tekniska intressen hos flickor och pojkar redan från tidig ålder. Ett av förslagen som gruppen presenterade var att inrätta ett Teknikens Hus. 

2001 slog sedan Balthazar , då med tillnamnet Sinnenas Verkstad, upp portarna i centrala Skövde, redo att ta emot barn och elevgrupper, pedagoger och intresserad allmänhet. Kommunen var huvudman för verksamheten, med högskolan och näringslivet som samarbetspartners.  

Under åren har Balthazar utvecklats till att omfatta naturvetenskap, teknik och språk i många former. Vi möter barn, ungdomar, elever, lärare och andra vuxna både i våra egna, utbyggda lokaler på Kavelbrovägen 2B och i många andra miljöer. 

2017 genomfördes en stor renovering och Balthazars yta ökade till mer än det dubbla. Idag huserar vi på ca 1800 kvadratmeter fördelat på två våningsplan.

BAL Mätning
BAL Astrofoto Web
moln

Svenska Science Centers

Balthazar är en del av branschföreningen Svenska Science Centers.

Föreningen Svenska Science Centers

Svenska Science Centers är en medlemsförening som företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr. En samlad nationell resurs för livslångt lärande, som arbetar tillsammans för att inspirera barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling.

Science centers vill inkludera fler och på så sätt bidra till en bredare bas för Sveriges kompetensförsörjning. Barn, unga och allmänhet ska oavsett bakgrund ges möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital.

BAL Skelettmodell Web
BAL Hand Web

Tillgänglighets-redogörelse

På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen balthazar.nu uppfyller lagen [...]

Läs mer
BAL Maneter Web

Cookies och integritetspolicy

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på www.balthazar.nu e [...]

Läs mer