Cookies och integritetspolicy

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på www.balthazar.nu endast används för avsedda ändamål.

illustration

Integritetspolicy

Vi ansvarar för att de personuppgifter som samlas in på www.balthazar.nu endast används för avsedda ändamål. Vi skyddar dem mot obehörig åtkomst och användning. 

Vi arbetar ständigt för att skydda vår webbplats och våra användare från obehörig åtkomst till eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar. 

Vilken information samlar ni in om mig och hur använder ni den?
På denna webbplats samlar vi endast in personuppgifter i samband med att du fyller i och skickar in ett formulär till oss. Denna information använder vi sedan för att kunna kontakta dig.

Vi kräver ditt samtycke
För att vi ska kunna ta del av dina personuppgifter måste du först lämna ditt samtycke. Det gör du i samband med att du använder något av formulären på denna webbplats. För att lämna samtycke behöver du bocka för kryssrutan längst ner i formuläret där vi ber dig bekräfta ditt samtycke. Ditt samtycket bekräftar att du accepterar villkoren i denna integritetspolicy.

Du kan ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke genom att kontakta oss. Vi kommer då att radera dina personuppgifter från vårt register. 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Uppgifter som du skickat in via något av våra formulär sparas till dess att vi har behandlat din förfrågan. Vi har därefter som rutin att gallra bort ej längre nödvändiga uppgifter efter två månader.

Labbet Glödlampa Makerverkstaden Flicka med paljetter
Earth

Vad har jag för rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från vårt register. Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke för personuppgifter som du tidigare delat med oss. Vi kommer då att radera uppgifterna från vårt register. Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Cookies