Projekt

På Balthazar är vi engagerade i flera olika projekt och samarbeten med t.ex. näringslivet och intresseorganisationer. Här hittar du information om de projekt som är aktuella just nu.

BAL Företagande+Nätverk#2
Skärmbild 2022 04 12 075926

Spel som problem eller möjlighet

Vi arbetar för att skapa en gemensam mötesplats för öppna och problematiserande samtal om barns och ungas spelande.

Genom samverkan mellan parter, som vanligtvis representerar motsatta sidor av spelkulturen, vill vi öka kunskapen om barns och ungas spelande och identifiera möjliga utvecklings- och forskningsprojekt för att stärka barns och ungas rätt till en inkluderande och sund spelkultur.

"Spel som problem eller möjlighet?" är ett projekt som drivs av Science Park Skövde AB, tillsammans med Högskolan i Skövde och Balthazar Science Center. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen.

Modernmines

Modern Mines

Tillsammans med Technichus, Fenomenalen, Kreativum, Navet, Teknikens hus, Tekniska muséet, Exploratoriet och Svenska Science Centers branschorganisation driver vi projektet Modern Mines.

Vi utvecklar en pedagogisk ansats och produktion av pedagogiskt handledningsmaterial kring modern gruvdrift, anpassat för projektets målgrupper.

Gemensamt vill vi bidra till ett fördjupat och lustfyllt lärande om hållbar utveckling och långa hållbara värdekedjor genom ett gruvfokus. Vilket vi hoppas på sikt kan öka intresset FÖR och kunskap OM geologi.

BAL Vatten Web
moln

Har du en projektidé?

Kontakta oss gärna för att bolla idéer. Här finns många möjligheter och vi är nyfikna på vad just du tänker på!

Kontakta oss
Balls 407081 1920

Skolprojekt

På Balthazar är vi engagerade i flera olika skolprojekt och samarbeten. Hä [...]

Läs mer
DSCF9023

Fortbildning för pedagoger

Vi erbjuder en rad fortbildningsworkshopar inom naturvetenskap, teknik och [...]

Läs mer