Alin Andersen Unsplash
moln

Forskarfredag 2022

Temat för årets ForskarFredag är “En bättre och friskare värld”. Genom temat fördjupas kunskapen om naturens och människans hälsa och kopplingen däremellan – för när vi tar hand om jorden tar vi också hand om livet!

Ai G16cff4fe3 1920

AI i vardagen

Det är mycket prat om artificiell intelligens (AI) just nu. I media talas det ofta om tänkande robotar och intelligenta maskiner men AI är mycket mer än så. Många av oss använder faktiskt AI varje dag utan att tänka på det. Men vad är AI och vilka möjligheter erbjuder tekniken?

Tillsammans  med Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde, bjuder vi in till ett spännande skolprogram för mellanstadiet. Anna kommer förklara vad AI är och vilka möjligheter tekniken erbjuder, hur mycket kul saker man kan göra med AI och vilka framsteg som tekniken gjort hittills.

Därefter tar Balthazars pedagoger vid och leder en workshop med eleverna som anknyter till läroplanens mål inom teknikutveckling och tekniska lösningar. Aktiviteten sker digitalt på distans.

Programmet passar elever i årskurs 4, 5 och 6.

Analytics G3a650de3b 1920

Näringslivsfrukost

Tillsammans med Högskolan i Skövde, ASSAR och Näringslivsforum Skövde bjuder vi in till näringslivsfrukost i ASSAR:s lokaler i Skövde. Ät en frukostmacka och lyssna till den senaste forskningen inom cybersäkerhet. Ett mycket aktuellt ämne i takt med att vår värld blir mer instabil. Allt fler privatpersoner och företag utsätts för cyberbrott men hur gör vi för att motverka detta?

Under morgonen får ni träffa:

  • Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi. 

  • Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet. 

  • Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi.
Lana En Forskare FF 2017 Mittuniversitetet
moln

Låna en forskare!

Konceptet Låna en forskare går ut på att forskare besöker skolor, ideella föreningar eller arbetsplatser och berättar om sitt arbete som forskare, utifrån deltagarnas önskemål och förutsättningar.

Läs mer
Plastexp Emmagrann

Plastexperimentet 2022

Var med och medborgarforska för miljön! Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. Produktion, användning och avfallshantering av plastprodukter leder till miljöeffekter som påverkar både människor, växter och djur.

I ForskarFredags massexperiment 2022  – Plastexperimentet – får alla som vill vara del av ett forskningsprojekt och bidra till att kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige.

Plastexperimentet är uppdelat i två delar, en insamlingsdel och en frivillig analysdel för skolor.

Under insamlingsdelen kommer deltagarna bidra till en kartläggning av plastskräp i svensk natur. Varje grupp deltagare väljer en av sex naturtyper och samlar plastskräp längs en 100 meter lång sträcka. Det samlade skräpet vägs och sorteras i olika plastkategorier (t.ex. engångsbestick, sugrör och plastpåsar). Resultaten rapporteras sedan in via ett digitalt verktyg.

Efter insamling finns möjlighet för skolor att göra en bestämning av plasten i den frivilliga analysdelen. Detta görs med hjälp av en bestämningsnyckel där man testar plastens egenskaper i t.ex. vatten, i olja och under förbränning. Utfallet av testerna genererar genom nyckeln en bestämning av plast (polymertyp). Analysdelen passar bäst från årskurs 7 och uppåt.

Victor His

Forskarfredag i Skövde

Balthazar Science Center, Högskolan i Skövde och ASSAR industrial innovation arena arrangerar tillsammans Forskarfredag 2022. Det gör vi med aktiviteter på flera olika ställen:

Näringslivsfrukost – Tema Cybersäkerhet
Tillsammans med ASSAR och Näringslivsforum Skövde bjuder vi in till näringslivsfrukost i ASSAR:s lokaler i Skövde. Ät en frukostmacka och lyssna till den senaste forskningen inom cybersäkerhet. 

Sötvattenmusslor på Vänerdagen
På DaCapo i Mariestad anordnar Vänerns vattenvårdsförbund Vänerdagen. Här medverkar två av våra forskare genom att tala om sötvattenmusslor. 

Framtidens sjukvård
Skaraborgs Hälsoteknikcentrum utgörs av ett innovationsrum och en tillgänglighetsanpassad lägenhet. I arenan finns en teknisk infrastruktur där produkter, tjänster och metoder utvecklas med fokus på smarta, trygga och säkra lösningar som bevarar integritet och främjar självständighet, trygghet, hälsa och välbefinnande. 

AI för mellanstadiet
Artificiell Intelligens (AI) används idag inom många olika områden och många av oss nyttjar AI dagligen utan att tänka på det. Men vad är AI och vilka möjligheter erbjuder tekniken? I dialog med en AI-forskare och tillsammans med Balthazar Science Centers pedagoger får Skaraborgs mellanstadieelever en upplevelse av vad AI är genom att tänka till och skapa i klassrummet. Aktiviteten sker på distans.

Balls 407081 1920

Skolprojekt

På Balthazar är vi engagerade i flera olika skolprojekt och samarbeten. Hä [...]

Läs mer
Baltazar Foto Tuana 210309 245 Web

Skolprogram

Vi erbjuder en mängd olika skolprogram inom naturvetenskap, teknik och mat [...]

Läs mer