J&J 1

Kasta om!

Vi får följa med dem på en resa som lär oss hur Skövdes avfallshantering fungerar. Är en soppåse värdefull och vad är egentligen avfallstrappan? Det ska vi ta reda på!

I upplevelsemiljön ”Tänk om” kan du upptäcka hur vår lokala energiförsörjning hänger ihop och hur avfall fungerar som resurs. Med avstamp i 6 av de globala målen för en hållbar utveckling illustrerar vi genom lekfulla övningar hur våra vardagsbeslut påverkar närmiljön och omvärlden.

Baltazar Foto Tuana 210309 226 Web

För vem passar detta?

  • Programmet är anpassat från förskola (5 år) - årskurs 3
  • Inga förkunskaper krävs.
Baltazar Foto Tuana 210309 204

Praktisk information

  • Programmet tar ca 60 min att genomföra.
  • Ni kan vara max 30 elever.
  • Programmet genomförs på Balthazar eller på er skola.
Baltazar Foto Tuana 210309 251 Web

Programmets syfte

  • Öka kunskapen om Skövdes avfallshantering.
  • Öka kännedom om avfallstrappan som verktyg för att förstå resursfrågor.
  • Öka kännedomen om de globala målen för hållbar utveckling.
  • Öka engagemang för avfallssortering och kunskap om olika material.
BAL Astrofoto Web

Fortbildning för pedagoger

Vi erbjuder en rad fortbildningsworkshopar inom naturvetenskap, teknik och [...]

Läs mer
Baltazar Foto Tuana 210309 345 Web

Temalådor

Låna en av våra temalådor med olika uppgifter och experiment för att jobba [...]

Läs mer