Baltazar Foto Tuana 211103 82
moln

Koll på AI - digital sändning

Ta del av vår webbsändning där vi förklarar grunderna i AI. Till vår hjälp har vi experter. Sändningen är helt kostnadsfri och går att boka.

Boka

Koll på AI

Välkommen till en spännande och upplysande djupdykning i världen av AI, skräddarsydd för att väcka nyfikenhet och förståelse hos både dig och dina elever.

I denna presentation kommer vi att utforska de fantastiska möjligheterna som artificiell intelligens erbjuder inom området generativ AI, samtidigt som vi kritiskt granskar de utmaningar och risker som är förknippade med denna framväxande teknologi. Från de AI-drivna verktygen i våra dagliga liv till de kreativa gränserna som AI kan överskrida, kommer vi att ge dig och dina elever en inblick i hur dessa teknologier formar vår nutid och framtid.

Vi kommer också att diskutera vikten av etisk och ansvarsfull användning av AI, och hur vi kan utbilda unga att bli mer medvetna och kritiska användare av denna teknik. Denna presentation är designad för att inspirera och engagera, och ge eleverna en grund för att förstå och chansen att forma en framtid där AI är en integrerad och positiv del av vårt samhälle. Följ med oss på denna resa där vi utforskar hur vetenskap möter fantasi, och hur vi tillsammans kan navigera i en värld där framtidens teknik finns här redan nu!

Ps. Och du, större delen av denna ingress är sammanfattad och skriven av ett AI! 😊 Ds.

Kollpaai