Möjligheternas Värld 2022

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka AB Sverige inom industri och teknik.

illustration

Möjligheternas Värld är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka AB Sverige inom industri och teknik. Under en halvdag måndag till fredag vecka 13 får era åttondeklassare en inblick i teknikens värld och de möjligheter som kommer med den. De får uppleva mängd olika sätt att arbeta med teknik handledda av gymnasieelever som alla har valt en teknisk eller industriteknisk utbildning. Era elever testar alltifrån programmering till svets och 3D-teknik. Allt för att visa på att alla som vill har en plats i teknikens värld!

Möjligheternas Värld anordnas av Teknikcollege Skaraborg & Balthazar Science Center. 
 

Syftet med Möjligheternas Värld är att Skaraborgs åk 8-elever ska… 

  • Få relevant information och kunskap inför sitt gymnasieval med fokus på TE- och IN-programmen. 

  • Få större insikt om vad en TE- och IN-utbildning innebär; vilka olika inriktningar finns det, vad får jag testa och lära mig under utbildningen, var och vad kan jag arbeta med efteråt? 

  • Fått testa något de tycker är extra intressant och som kan hjälpa dem att välja utbildningsväg framåt! 

  • Att få fler elever intresserade av teknik och känna sig hemma i teknikens värld. 

  • Få träffa gymnasieelever och ta del av deras tankar kring gymnasieval, nuvarande utbildning och framtidsplaner.  

Målet är att era elever ska lämna Möjligheternas Värld med större kunskap om vilka utbildningar och yrken som finns inom teknik- och industriteknik. Självklart tror och hoppas vi även att eleverna har fått testa något de tycker är extra intressant och som kan hjälpa dem att välja utbildningsväg framåt! 

Vi ser gärna att det är era tekniklärare som i första hand följer med gruppen för att lärarna ska kunna fortbildas samtidigt som eleverna får se och uppleva teknik ur olika vinklar. Det är ju också en förutsättning för att lärarna ska kunna arbeta vidare med de lärdomar eleverna fått på Möjligheternas Värld.

 

Teknikcollege

Teknikcollege skapar rätt förutsättningar för industri, samhälle och individ att utvecklas i takt med förändringar i omvärlden.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Läs mer om Teknikcollege här

Svets Mv18 2 Laser 2819138 1920
B 3463

Boka plats!

2022 erbjuder vi två varianter av Möjligheternas Värld. Vecka 13 kör vi fysiskt på plats på Balthazar, vecka 14 kör vi digitalt!

Vecka 13 - På Balthazar

När? Måndag 28/3 till fredag 1/4. Första passet är mellan 09.00-11.30, eftermiddagspasset är mellan 12.30–15.00.

Var? Balthazar Science Center och ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. 

Hur? Det behövs en medföljande ansvarig vuxen per cirka 15 elever. Tekniklärare och SYV vill vi gärna bjuda in lite extra att deltaga. 

Vecka 14 - Digitalt

När? Måndag 4/4 till fredag 8/4. Första passet är mellan 09.00-10.30, eftermiddagspasset är mellan 13.00–14.30.

Var? I ditt klassrum!

Hur? För att delta behöver ni:
- Internetuppkoppling
- Dator kopplad till projektor med ljud
- Materialkit från Möjligheternas Värld

Samordna gärna er anmälan så att din skolas elever medverkar på samma pass. Har ni väldigt många klasser i åk 8 kan det vara en fördel att dela upp klasserna på två olika pass.

Vi förbehåller oss att göra förändringar i tid och utförande beroende på vilka restriktioner som gäller i mars 2022. 

Möjligheternas Värld 2019

illustration
Svets Mv18 2

First LEGO League

FIRST® LEGO® League Challenge är en kunskaps- och teknologisk tävling som [...]

Läs mer
Svets Mv18 2

Forskarfredag

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter [...]

Läs mer