Möjligheternas Värld

Möjligheternas Värld är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka AB Sverige inom industri och teknik. För åttonde året i rad arrangeras teknikeventet Möjligheternas Värld för åk 8 i Skaraborg.

illustration


Möjligheternas Värld 2021

Möjligheternas Värld är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka AB Sverige inom industri och teknik. För åttonde året i rad arrangeras teknikeventet Möjligheternas Värld för åk 8 i Skaraborg. Under 90 minuter får anmälda klasser inblick i teknikens värld och de möjligheter som kommer med den.

De får uppleva en mängd olika sätt att arbeta med teknik och träffa gymnasieelever som alla har valt en teknisk eller industriteknisk utbildning. Allt för att visa på att alla som vill har en plats i teknikens värld!

Programmet på 90 minuter sker digitalt från klassrummet och är helt kostnadsfritt.

Syftet med Möjligheternas Värld är att Skaraborgs åk 8-elever ska…

  • Få relevant information och kunskap inför sitt gymnasieval med fokus på TE- och IN-programmen.
  • Få större insikt om vad en TE- och IN-utbildning innebär; vilka olika inriktningar finns det, vad får jag testa och lära mig under utbildningen, var och vad kan jag arbeta med efteråt?
  • Att få fler elever intresserade av teknik och känna sig hemma i teknikens värld.
  • Få träffa gymnasieelever och ta del av deras tankar kring gymnasieval, nuvarande utbildning och framtidsplaner.

Under passet med Möjligheternas Värld får era elever testa olika handledda tekniska hands-on workshops med inriktningar såsom programmering, konstruktion, design, tillverkning och industriteknik. Material och handledning ingår i anmälan. Eleverna får även träffa gymnasieambassadörer från Teknikcollege Skaraborg som delar med sig av sina tankar kring gymnasieval, sin gymnasieutbildning och sina framtidsdrömmar.

För tekniklärare är Möjligheternas Värld ett tillfälle för fortbildning och inspiration.

Svets Mv18 2 Laser 2819138 1920
B 3463

Teknik College

Teknikcollege skapar rätt förutsättningar för industri, samhälle och individ att utvecklas i takt med förändringar i omvärlden.

Teknik College är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

 

Möjligheternas Värld 2019

illustration
Svets Mv18 2

First LEGO League

FIRST® LEGO® League Challenge är en kunskaps- och teknologisk tävling som [...]

Läs mer
Svets Mv18 2

Forskarfredag

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter [...]

Läs mer