Forskarfredag

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter över hela Sverige. ForskarFredag skapar mötesplatser och dialog mellan forskare och allmänhet, visar vad vetenskap är, hur forskning går till och hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara.

illustration

Forskarfredag 2021

Den 23 och 24 september deltar vi under Forskarfredag med en rad spännande föreläsningar och aktiviteter.
Du hittar hela programmet här.

Forskarfredag i Skövde arrangeras av Balthazar Science Center, Högskolan i Skövde och Assar Innovation.

 

Kostnadsfritt skolprogram för Mellanstadiet:
Robotar i vår vardag - nu och i framtiden

Ett kostnadsfritt, digitalt skolprogram för mellanstadieelever i Skaraborg.

Det pratas ofta om att robotar kommer bli vanligare i framtiden. Redan nu har vi många robotar omkring oss även om de inte alltid ser ut så som robotar gör på film. Man kan fråga sig om de någonsin kommer se ut så?

Skolprogrammet inleds med Erik Lagerstedt, doktorand i informationsteknologi, som berättar om vad robotar kan nu, och vad de kanske kommer kunna i framtiden. Men, för att förstå robotar och hur de kan passa in i vår framtida vardag är det viktigt att börja i rätt ände – vad vill vi ha robotarna till?

Därefter tar Balthazars pedagoger vid och leder en workshop med eleverna, som anknyter till läroplanens mål inom teknikutveckling och tekniska lösningar.

Datum: 24 september kl. 8.30 - 9.30
För elever i åk 4-6, kostnadsfritt
Evenemanget är digitalt och ni kopplar upp er i klassrummet.

ANMÄL DIN KLASS HÄR

Baltazar Foto Tuana 210309 159 Abstract 3061404 1920
Robot 2587571 1920

TEMA 2021 – HUR SKA VI LEVA OCH BO I FRAMTIDEN?

Inom årets tema ryms bland annat frågeställningar om:

 • Klimatet, miljön, Agenda 2030 och EUs gröna giv
 • Livet efter Covid-19-pandemin
 • Rymden – vårt framtida hem?
 • Naturen och dess tillgångar och begränsningar
 • Vård och hälsa i framtiden
 • Framtidens arbetsliv
 • Stadsplanering och framtidens stad och landsbygd
 • Kriser, konflikter och fred och mänskliga rättigheter i framtiden
 • Cirkulär ekonomi och framtidens konsumtion
 • Teknikens framfart

Om ForskarFredag

Forskarfredag vill utmana stereotypa föreställningar om forskare och berätta om hur det egentligen är att jobba som forskare. Vi vill ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär.ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006 och är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night.

ForskarFredag vill:

 • Visa upp forskning och innovation som bedrivs i hela Sverige, inom alla forskningsområden och discipliner,
 • Skapa mötesplatser och öka dialogen mellan forskare och alla som är nyfikna på forskning och innovation,
 • Stimulera intresset för högre utbildning, forskning och innovation hos unga,
 • Visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur det är att jobba som forskare,
 • Visa på forskningens och innovationernas betydelse i vardagen och för samhället.

Vetenskap & Allmänhet, samordnar ForskarFredag nationellt.

VA arbetar för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Forskning berör oss alla och påverkar vår framtid. Därför måste allmänheten få större insyn och vara med och diskutera vetenskapens inriktning. Kunskapen i samhället behöver öka, både om forskningens resultat och processer och om metoder för forskningskommunikation.

Människors frågor, engagemang och oro ger forskare insikter i vad allmänheten vill prioritera och hur andra ser på deras arbete. Ömsesidigt lyssnande samtal om vetenskapens möjligheter och konsekvenser för samhället behövs.

Därför finns VA. VA är en ideell medlemsförening och ledande kunskapsnod och samarbetspartner för dialog mellan forskare och omvärlden.

Läs mer på www.v-a.se

illustration
Du är forskaren

First LEGO League

FIRST® LEGO® League Challenge är en kunskaps- och teknologisk tävling som [...]

Läs mer
Du är forskaren

Fortbildning för pedagoger

Vi erbjuder en rad fortbildningsworkshopar inom naturvetenskap, teknik och [...]

Läs mer