LEGO Spike Prime

Här kan du läsa mer fördjupat om skolprogrammet, dokumentation och kopplingar till läroplanen.

illustration

Om programmet

Ta makten över tekniken! Eleverna får bli aktiva utvecklare i stället för passiva användare av teknik när vi programmerar och kör med LEGO EV3-robotar. Vi omsätter kreativa idéer till praktisk handling i utmaningar som går att lösa på många olika sätt. Vi kan alla vara teknikutvecklare utan att det behöver bli invecklat!  

Vi tränar på datalogiska grundbegrepp inom programmering (SARA, sekvens, repetition, alternativ och abstraktion) samt på att följa instruktioner och samarbetar för att lösa olika uppdrag. Uppdragens olika nivåer illustrerar hur vi kan kommunicera med maskiner och hur de kan reagera på omgivningen och bli smartare med hjälp av sensorer. 
 

Programmets syfte 

 • Att öva sig i datalogiska grundbegrepp inom programmering, (SARA). 
 • Att få utlopp för skaparlust och innovationsförmåga genom att möta utmaningar såväl inom programmering och mekanik som.
 • Att öka den kommunikativa förmågan bl.a. genom att skapa och följa entydiga instruktioner och samarbeta i par. 
 • Utmana stereotyper som finns kring yrkesval och val av fritidssysselsättningar. 
 • Få erfarenhet av hur styr-och reglersystem i tekniska lösningar kan kontrollera rörelse, ljud, bild och ljus. 
 • Att får reflektera över hur robotar påverkar samhällsutvecklingen. 
130606 116771
BAL Hand Web

För vem passar detta?

 • Programmet är anpassat för årskurs 4 - årskurs 9
 • Inga förkunskaper krävs


Praktisk information

 • Programmet tar ca 1 timme att genomföra
 • Ni kan vara max 30 elever
 • Programmet går att genomföra på Balthazar eller på er skola
 • Material som behövs lånar ni från Balthazar
 • Efter introduktion arbetar eleverna två och två vid en dator eller iPad med programmeringsutmaningar som de löser i sin egen takt och redovisar för Balthazars pedagoger.


Programinnehållets förankring i vetenskaplig grund

Lego Learning Institute  
https://www.legofoundation.com/media/1078/systematic-creativity-report.pdf 
Robotics as an Educational Tool_ Impact of Lego Mindstorms.pdf

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11, rev 2018)

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 
 
Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet

illustration
Lego Spike

Fortbildning för pedagoger

Vi erbjuder en rad fortbildningsworkshopar inom naturvetenskap, teknik och [...]

Läs mer
Lego Spike

Skolprojekt

På Balthazar är vi engagerade i flera olika skolprojekt och samarbeten. Hä [...]

Läs mer