Insekter som superhjältar

Här kan du läsa mer fördjupat om skolprogrammet, dokumentation och kopplingar till läroplanen.

illustration


Om programmet

Superhjältar är coola för att de kan göra saker som en vanlig människa inte klarar av. De kan vara jättestarka eller ha supersyn. Kanske han de hoppa jättelångt, eller flyga, och försvara sig med något hemligt vapen. Genom att praktiskt närma sig insekterna och deras olika fantastiska egenskaper bygger vi en nyfikenhet som kan övervinna rädsla och obehag. 

I den kreativa processen använder vi LEGO för att undersöka och lära genom att bygga. Vi triggar den kreativa processen genom att använda ett begränsat antal bitar. Genom en tillåtande och nyfiken attityd sänker vi tröskeln för det kreativa skapandet och vi får följa insekternas förvandling från ägg till larv och färdig insekt.  
 
Vi använder LEGO för att utmana barnen i sitt tekniska byggande, sin kreativitet och sin kommunikationsförmåga men även för att prata om insekters betydelse för en hållbar värld. Materialet LEGO används som en metafor för kretsloppen i naturen. Det är samma byggbitar som dyker upp i nya skepnader. 
 
Första halvan av programmet fokuserar på introduktion och diskussion kring insekter med fokus på interaktion, ljudeffekter och rörliga bilder. Andra halvan ägnas åt skapande av egna insekter, från larv till vuxen insekt med kontinuerlig kommunikation med eleverna där vi diskuterar deras tankar kring byggprocessen och insekters anatomi. 
 
I efterarbetet som klassen kan jobba vidare med inspireras ni av insektskort för att låta eleverna fördjupa sig i naturens mångfald. De får avbilda och beskriva insekter i sin omgivning och presentera dem som superhjältar. 

Programmets syfte 

 • Att öka elevernas medvetenhet om hållbarhetsfrågor med fokus på Globala målen, mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald. 
 • Att öka elevernas kunskaper om hur man känner igen och skiljer insekter från andra djurgrupper samt deras betydelse för vår värld. 
 • Att låta elever få konstruera och skapa med LEGO med ingångsvärdet att konstruktion och skapande är till för alla – oavsett bakgrund, könstillhörighet etc.   
 • Att öka den kommunikativa förmågan genom diskussion och reflektion i skapandeprocessen. 
 • Få uppleva glädjen i att skapa och konstruera. 
Bee 1726659 1920
Raindrops 574971 1920

För vem passar detta?

 • Programmet är anpassat för förskoleklass - årskurs 5
 • Inga förkunskaper krävs

Praktisk information

 • Programmet tar 1 timme att genomföra
 • Ni kan vara max 25 elever
 • Programmet genomförs digitalt
 • Material som behövs lånar ni från Balthazar

Ni behöver ha tillgång till:

 • 1 dator/surfplatta med internetuppkoppling
 • Projektor/skärm med ljud
 • Lånat aktivitetsmaterial från Balthazar, som hämtas eller skickas ut i förväg


Programinnehållets förankring
i vetenskaplig grund

LEGO 
Lego Learning Institute  
https://www.legofoundation.com/media/1078/systematic-creativity-report.pdf 
 
Globala målen  
Innehållet knyter an till Globala målen; mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald med särskild fokus på delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. 
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald - Globala målen (globalamalen.se) 
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/  

Ekosystemtjänster
 
Innehållet berör hur viktiga insekter är för människans matförsörjning och hur människan påverkas av minskad biologisk mångfald bland insekter. 
Ekosystemtjänster - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) 
https://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster  

Programinnehållets förankring (Lgr11, rev 2018) för förskola och fritidshem. 

Genom undervisningen i ”Superhjältar - om insekter”  får eleverna utveckla och undersöka följande kopplingar till läroplanen.

 • Skapande och estetiska uttrycksformer (sid 20, 24)
  Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. 
   
 • Natur, teknik och samhälle (sid 21, 23, 24)
  Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker. 
  Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter. 
  Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Programinnehållets förankring (Lgr11, rev 2018) för grundskolan Lgr 11

 • Skapande och undersökande arbete samt lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. (sid 7)
  Genom ett miljöperspektiv får [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. (Lgr11, sid 8)  
   
  Årskurs 1–3 
 • Bildframställning (sid 27). Teckning, måleri, modellering och konstruktion.  
 • Tekniska lösningar (sid 293) Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan samman fogas. Kunskap för att kunna bidraga till ett hållbart samhälle. (sid 1)  
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. (sid 2)  
illustration
Superhjältar - om insekter och hållbarhet

Fortbildning för pedagoger

Vi erbjuder en rad fortbildningsworkshopar inom naturvetenskap, teknik och [...]

Läs mer
Superhjältar - om insekter och hållbarhet

Priser och avtal

Här hittar du information om priser och våra kommunavtal för skolklasser o [...]

Läs mer