BAL Vulkan Web
moln

Kostnadsfria skolprogram

Hösten 2021 kan du och dina elever prova på programmering, helt kostnadsfritt. Programmen genomförs digitalt och uppkopplat från klassrummet.

Introduktion till programmering

Intro till programmering FK-Åk 6

Kan du prata med en dator? Vi tar utgångspunkt i vardagliga situationer för att lära oss att tolka instruktioner, att se mönster och att skapa program. Spel och lekar där hela kroppen får vara med hjälper oss att förstå begreppen.

Eleverna får praktiskt testa och utforska datalogiska grundbegrepp inom programmering (SARA - sekvens, alternativ, repetition och abstraktion) genom övningar och lekar.

Dator

Spelprogrammering Åk 6-9

Kanske har du elever som drömmer om att skapa sitt eget dataspel?

Spel framställs ofta som skolans värsta fiende men kan det också vara en fantastisk möjlighet att öka den digitala kompetensen och lära sig grundläggande programmeringsfärdigheter.

Eleverna får bekanta sig med ett enkelt spel. Genom att analysera de olika beståndsdelarna ökar vi medvetenheten om hur ett program kan var strukturerat och vilka delar som behövs för att spelet ska fungera.