Keyboard 5017973 1920

Digitalt Skapande

Genom digitalisering och 3D-teknik går vi från idé till digital produktion och fysisk reproduktion. Vi fördjupar oss i de designprinciper som man kan dra nytta av för att gå från tanke och idé för att skapa analoga- och digitala modeller och prototyper för olika ändamål. De olika faserna i bl.a. produktutveckling berörs både i teori och praktik. Vi fördjupar oss i de möjligheter som de digitala skapandeverktygen kan ge eleverna för att utveckla sin förmåga till eget skapande samt även ger dem möjlighet till olika uttrycksformer. 

De moment vi prövar i kursen bygger på ett entreprenöriellt- och upplevelsebaserat lärande där deltagarna bjuds att aktivt delta och experimentera.

Lights 2551274 1920

För vem passar det här?

  • Lärare i grundskolan
  • Passar särskilt dig som jobbar med teknik, slöjd eller bild. 
Board 453758 1920

Praktisk information

  • Genomförs i Workshopformat hos oss på Balthazar. 
  • Går att boka som halvdagsfortbildning eller vid tre separata entimmes-pass 

 

Water 839590 1920

Programmets syfte

  • Du som pedagog får bekanta dig med olika digitala verktyg för gestaltning, design och tillverkning.
  • Du får utforska hur nya verktyg påverkar skapandeprocessen genom nya möjligheter till uttryck.
  • Du får förståelse för hur läroplanens mål i digital kunskap kan tolkas och kopplas till olika skolämnen. 
Baltazar Foto Tuana 210318 201
moln

Glad, stärkt och sedd

Vi strävar alltid efter att varje individ som deltar i något av våra program ska känna sig glad, stärkt och sedd.

Vår pedagogik
BAL Pedagog Kodning Web

Intro till programmering

Fortbildningen innehåller en orientering i vad programmering är. Övningar [...]

Läs mer
Baltazar Foto Tuana 210318 507 Web

Programmering i Förskolan

Vill ni komma igång med programmering i förskolan utan att behöva köpa en [...]

Läs mer