First Lego 37
moln

First LEGO League 2022

FIRST® LEGO® League Challenge är en kunskaps- och teknologisk tävling som sträcker sig över 8 veckor. Målet är att inspirera barn och unga i åldern 10-16 år till att bli morgondagens ingenjörer, forskare och problemlösare.

Detta är First LEGO League

I FIRST®LEGO® League Challenge får deltagarna undersöka samhällsproblem som är relevanta just för deras ålder och som syftar till att engagera och inspirera barn och ungdomar till vidare studier inom naturvetenskap och teknik.

I mitten av september 2022 släpps årets FIRST® LEGO® League-uppdrag. Deltagarna ska därefter ta fram innovativa lösningar på problem och dela sin lösning, formge och programmera en LEGO® SPIKE Prime eller MINDSTORMS-robot.

Lagen har åtta veckor på sig innan det hela ska presenteras i en lokal turnering, i Skaraborg hålls turneringen i Skövde, på Balthazar och Volvo besökscenter.
I Skandinavien hålls turneringen samtidigt på ca 50 olika orter. 

De flesta lag kommer från skolor, eftersom FIRST® LEGO® League dels är väl förankrat i läroplanen och dels är ett bra sätt att jobba med klassmiljön samtidigt som eleverna verkligen lär sig.

Det är även många fritidslag som deltar. Det kan vara robotklubbar, fritidsklubbar eller kamratgäng med till exempel en förälder som lagledare.

SUPERPOWERED Logo Stacked RGB Fullcolor 01

Årets tema - Super Powered

Acceptera Marknads-cookies För att se denna video.
First Lego 36
First Lego 13

Tävlingens förankring i läroplanen

FIRST® LEGO® League stämmer väl överens med Lgr22, och passar til de
overgripande målen och riktlinjerna i läroplanen under rubrikerna ”Normer
och värden”, ”Elevernas ansvar och inflytande” samt ”Skolan och omvärlden”.

Eleverna och lärare som deltar får också:
• Relevanta uppdrag med samhällsaktuella teman.
• Främjar nyfikenhet, reflektionsförmåga och utvecklar ett utforskande förhållningssätt vid
praktiska utmaningar.
• Handlar om att se sammanhang och att använda sina kunskaper i kända och okända situationer.
• Bidrar till kunskapsfördjupning.
• Värdebaserad gemenskap stärker sammanhållningen i klassen och ger lagkänsla.
• Passar de flesta elever.
• Förankrat i såväl inledande delar som i mål og centralt innehåll i kursplanerna.
• Ökar lärarens kompetens inom programmering och strategier för lärande.

Det praktiska arbetet med roboten innebär att eleverna får fördjupa sitt datalogiska
tänkande bl.a genom att analysera och bryta ned större problem. Att stöta på hinder och finna vägar runt dem och att felsöka är en naturlig och utvecklande del av processen som bidrar till att eleverna har möjlighet att uppnå målen kring programmering i såväl teknik som matematik med råge.

FIRST LEGO League är ett skolprojekt som bidrar till relevanta programmeringskunskaper men också mycket mer!

First Lego 71
First Lego 27
moln

Kontakta oss!

Vill du veta mer om tävlingen eller anmäla ditt lag? Kontakta oss på balthazarfll@skovde.se

First LEGO League Skövde 2021

Acceptera Marknads-cookies För att se denna video.

 

First LEGO League Scandinavia

Acceptera Marknads-cookies För att se denna video.

 

Balls 407081 1920

Skolprojekt

På Balthazar är vi engagerade i flera olika skolprojekt och samarbeten. Hä [...]

Läs mer
Baltazar Foto Tuana 210309 245 Web

Skolprogram

Vi erbjuder en mängd olika skolprogram inom naturvetenskap, teknik och mat [...]

Läs mer