Fria bitars möjligheter

Beskrivning

Kan du rädda valpen på andra sidan bäcken? Hur hög kan trappan bli innan den rasar? Vi utforskar möjligheter och begränsningar i legomaterialet genom kreativa utmaningar. Teknik och skapande möts när vi leker, prövar och diskuterar utifrån våra uppdragskort.

Programmets syfte

  • Att utmana barnens kreativitet och öka deras kunskap och förståelse för sin omvärld.
  • Att öka den språkliga förmågan genom att samtala, diskutera och reflektera.
  • Att utveckla barnens förmåga att arbeta i grupp genom att ge uttryck för sina egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
  • Få uppleva glädjen i att skapa och konstruera.


Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Genom undervisningen i ”Fria bitars möjligheter” skall barnen sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.