Skapande skola

Beskrivning

Här möts teknik och konst när vi bygger spännande skapelser av olika material som annars skulle hamna på soptippen. Det är inte skräp om du har fantasi! En workshop med uppfinningsrikedom, skapande och glädje.

Programmets syfte

  • Kulturens kraft ger möjligheter till att skapa delaktighet. Stor vikt läggs vid samtalet och eleverna.
  • Elever får tid att tänka, utforska och fundera kring olika material, verktyg och uttrycksformer.
  • Aktiviteten skapar dialog och samhörighet.
  • Elever arbetar aktivt och målmedvetet kring hållbar utveckling.
  • Vi stimulerar kreativitet och uppfinningsrikedom.

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

LP fysik grundskolan: Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.