Cable Gd21b81a4c 1920

Tänk om!

Vad vet du om energi? Vilka energilösningar tycker du är smartast för framtiden? I vårt aktivitetsquiz avlivar vi myter och lyfter fram fantastiska fakta samtidigt som vi diskuterar och löser praktiska utmaningar kring globala energifrågor.

I vår upplevelsemiljö ”Tänk om” får eleverna upptäcka hur vår lokala energiförsörjning hänger ihop. Med avstamp i 6 av de globala målen för en hållbar utveckling diskuterar vi hur våra vardagsbeslut är kopplade till globala utmaningar. Vad kan vi enas om och vad behöver vi kompromissa om när vi bygger vi vårt framtida samhälle?

Baltazar Foto Tuana 210309 226 Web

För vem passar detta?

  • Programmet är anpassat från årskurs 7 - årskurs 9.
  • Inga förkunskaper krävs.
Baltazar Foto Tuana 210309 204

Praktisk information

  • Programmet tar ca 60 min att genomföra.
  • Ni kan vara max 30 elever.
  • Programmet genomförs på Balthazar.
Baltazar Foto Tuana 210309 251 Web

Programmets syfte

  • Öka kunskapen om Skövdes energiförsörjning och energianvändning.
  • Öka förståelsen för begreppet energi.
  • Ökan kännedomen om de globala målen för hållbar utveckling.
  • Öka förståelsen för hur personliga beslut kan påverka samhällsutvecklingen på lokal och global nivå.
BAL Astrofoto Web

Fortbildning för pedagoger

Vi erbjuder en rad fortbildningsworkshopar inom naturvetenskap, teknik och [...]

Läs mer
Baltazar Foto Tuana 210309 345 Web

Temalådor

Låna en av våra temalådor med olika uppgifter och experiment för att jobba [...]

Läs mer