Introduktion till programmering

Intro till programmering

Kan du prata med en dator? Vi tar utgångspunkt i vardagliga situationer för att lära oss att tolka instruktioner, att se mönster och att skapa program. Spel och lekar där hela kroppen får vara med hjälper oss att förstå begreppen. Eleverna får praktiskt testa och utforska datalogiska grundbegrepp inom programmering (SARA - sekvens, alternativ, repetition och abstraktion) genom övningar och lekar. 

Helt kostnadsfritt!
Det här skolprogrammet är helt kostnadsfritt för alla skolor i Skaraborg.

Baltazar Foto Tuana 210309 226 Web

För vem passar detta?

  • Programmet är anpassat från förskoleklass - årskurs 6.
  • Inga förkunskaper krävs.
Baltazar Foto Tuana 210309 204

Praktisk information

  • Programmet tar ca 1 timme att genomföra.
  • Ni kan vara max 30 elever.
  • Programmet genomförs digitalt.
  • Material som behövs lånar ni från Balthazar. 
Baltazar Foto Tuana 210309 251 Web

Programmets syfte

  • Att öva sig i datalogiska grundbegrepp inom programmering.
  • Att väcka barnens lust och intresse och utmana stereotyper som finns kring val av yrke och fritidssysselsättningar.  
  • Att bekanta sig med relevanta begrepp inom programmering.
Läs mer
Baltazar Foto Tuana 210309 245 Web

Skolprogram

Vi erbjuder en mängd olika skolprogram inom naturvetenskap, teknik och mat [...]

Läs mer
Baltazar Foto Tuana 210309 345 Web

Temalådor

Låna en av våra temalådor med olika uppgifter och experiment för att jobba [...]

Läs mer