Språkets möjligheter

Att förbättra elevers kunskaper i främmande språk genom att använda det i andra ämnen är ett framgångsrikt sätt att förstärka språkundervisningen. Vi fördjupar oss i olika metoder och vilka material som kan användas för att göra ämnesöverskridande undervisning relevant och intressant.