LEGO är teknik

LEGO är inte bara en leksak, det är ett avancerat tekniskt system med många regler. Allt hänger ihop och ingenting är slumpartat. ”LEGO Technic”, med en mångfald av mekanismer, gör det möjligt att skapa komplicerade konstruktioner.

På ett enkelt och engagerande sätt får ni möjligheten att lära er mera om LEGO Technics grunder. Vi går även igenom hur vissa basprinciper inom mekaniken kn illustreras och förklaras med hjälp av LEGO. Många av utmaningarna går att använda direkt i klass rummet.

Två tillfällen á 2,5 timmar