Learning Study

Vill ni prova ett kraftfullt verktyg för att utvecklas som lärare tillsammans i arbetslaget? Vi kan handleda i Learning Studies inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Ni får hjälp att sätta er in i den vetenskapliga grunden bakom Learning Study och får handledning när ni tillsammans analyserar lektionssituationer och planerar undervisningsmoment.