Förstå och använda tal

Taluppfattning är grunden för vår förmåga att räkna och förstå matematik. Hur får man begrepp om elevernas taluppfattning och hur kan den utvecklas genom hela grundskolan?

Vi använder boken ”Förstå och använda tal” som ett konkret verktyg för att testa elevernas förmåga, förstå deras missuppfattningar och möta upp med lämplig undervisning.

Här arbetar vi i studiecirkelformat.