Fortbildningsworkshop: ”Programmering med Microbits”

Microbit är ett flexibelt och billigt verktyg som kan användas för att styra, automatisera och lösa kreativa utmaningar. Vi tar avstamp i läroplanens mål och arbetar med öppna problemlösningsuppgifter som går att anknyta till många olika skolämnen. Genom enkel blockprogrammering får vi en praktisk inblick i programmeringens grundtankar.

Workshopen bygger på samma upplägg och innehåll som Skolverkets regionala konferenser om programmering.

Aktuella datum för bokningsbara tillfällen: 27 september och 27 november.

Tider: 09:00-11:30 eller 13:00-15:30.
Antal platser: 20 platser till varje workshoptillfälle, först till kvarn.
Plats: Balthazar Science Center

Har du önskemål om att boka workshop annat datum, välkommen att höra av dig med en bokningsförfrågan!