Digital kunskap och programmering - Fortbildningskurs för dig som vill programmera med dina elever

Under 2017-2018 har vi genomfört fortbildningar inom programmering.

Sverige har länge legat i topp i IT-utvecklingen och det blir allt mer viktigt för fler att kunna hantera och navigera i dagens digitala värld. Med detta kommer även ett behov av att förstå hur dessa system skapas och fungerar, och att kunna grunderna i kodning kan snart ses som ett krav. Skolverket har kommit till ett beslut till programmeringens plats i skolan och uppdaterat skolplanen för elevernas kunskapskrav inom digital kompetens och programmering.

Denna fortbildning ger dig, med och utan tidigare erfarenhet av programmering, möjlighet att lära dig och utveckla kunskaper tillsammans med andra. Kursen kommer att ge dig som lärare och pedagog verktyg för att möta de utmaningar som tilläggen i läroplanen ger. Vi lägger fokus på att visa vad programmering är genom att jobba med teoretiska och praktiska moment i diskussioner och övningar. Vi fokuserar på hur programmering kan användas som ett verktyg för problemlösning och skapande. Fortbildningen ger dig även inblick och tips hur du kan fortsätta din utveckling inom området och hitta mer relevant material.

Upplägget på fortbildningskursen är fem tillfällen med följande upplägg och innehåll

Tid för utbildningen är:14:00-16:30

Plats: Balthazar Science Center

Tillfälle 1: Historiskt perspektiv och definition av begrepp
Tillfälle 2: Förankring i läroplanen
Tillfälle 3: Samhällsperspektiv, risker och möjligheter med programmering
Tillfälle 4: Entreprenöriella perspektiv och skapande
Tillfälle 5: framtidsperspektiv och trender. Hur går jag vidare som pedagog?

Anmäl ditt intresse till: balthazarfortbildning@skovde.se