Språkutvecklande aktiviteter åk 4-6

Beskrivning

Upptäck naturvetenskap och teknik på underhållande, aktiva sätt och utveckla samtidigt barnens förmåga att kommunicera på engelska! Alla teman som beskrivs här kan genomföras på engelska eller svenska, samt utformas för att passa just din klass från åk 4 till gymnasium.

Vi erbjuder följande tema inom Science Communication:

Poles, Penguins and Polar bears!
Våra poler är indikatorer för hur resten av planeten mår. Pingviner och isbjörnar är älskade av vetenskapsmän och forskare. Vi tittar närmare på hur de kan berätta så mycket om jordens hälsa och får en inblick i deras extremt fascinerande liv.

Science Quiz
Med hjälp av Google och andra sökmotorer hittar och kontrollerar vi olika myter om hälsa, teknik, fysik, hjärnan och djurriket.

Djur
Vi jobbar med klassificering och sortering av medlemmar i djurriket på ett underhållande och pedagogiskt sätt. Detta kan gärna kombineras med en aktivitet där elever använder Powerpoint för djurrelaterade presentationer.

Rymdprat
Här pratar vi om rymdkapplöpningens historia, kommer in på myter om rymden och andra intressanta fakta man inte brukar lära sig i skolan. Detta kan vara en introduktion till rymden, men också som sammanfattning av ett arbetsområde.

Programmets syfte:

Vi reflekterar över och analyserar hur trovärdig och relevant information som förmedlas via olika källor är. Dessutom handlar det om källkritik och användning av Google och andra sökmotorer. Elever får använda vetenskapliga begrepp och samtala om teknik och vetenskap. Vi möter elevens frågor och skapar ett diskussionsforum där elever känner sig trygga. 

Programinnehållets förankring i läroplanen (Lgr11)

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som behövs i skolarbete, studier och som medborgare i ett informationssamhälle. Förmågan lyfts i kursplaner och ämnesplaner.

Aktiva elever lär sig mer. Att få alla elever i ett klassrum aktiva i samtal, problemlösning och utvecklandet av ny kunskap är därför en viktig utmaning.