Vår historia

Under åren har Balthazar utvecklats till att omfatta naturvetenskap, teknik och språk i många former. Vi möter barn, ungdomar, elever, lärare och andra vuxna både i våra egna, utbyggda lokaler på Kavelbrovägen 2B och i många andra miljöer. 

illustration

Under 1980- och 1990-talen ökade samhällets behov av naturvetare och tekniker, samtidigt som intresset för sådana utbildningar avtog – det blev allt svårare för näringslivet att rekrytera kompetenta medarbetare.  

1986 öppnade Teknikverkstaden, ett samarbete mellan Volvoföretagen och Skövde kommun. Syftet var att visa personalen inom förskolan vilka möjligheter det finns att jobba med vardagsnära teknik och att erbjuda olika aktiviteter för att stimulera och utveckla barnens intresse för teknik. 

Våren 1997 fick en projektgrupp med representanter från kommunen, högskolan och det lokala näringslivet i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att stimulera naturvetenskapliga och tekniska intressen hos flickor och pojkar redan från tidig ålder. Ett av förslagen som gruppen presenterade var att inrätta ett Teknikens Hus. 

2001 slog sedan Balthazar , då med tillnamnet Sinnenas Verkstad, upp portarna i centrala Skövde, redo att ta emot barn och elevgrupper, pedagoger och intresserad allmänhet. Kommunen var huvudman för verksamheten, med högskolan och näringslivet som samarbetspartners.  

Under åren har Balthazar utvecklats till att omfatta naturvetenskap, teknik och språk i många former. Vi möter barn, ungdomar, elever, lärare och andra vuxna både i våra egna, utbyggda lokaler på Kavelbrovägen 2B och i många andra miljöer. 

Makerverkstaden Pappa och dotter Revolution Kvinna med VR-glasögon