Ett tryggt besök

Vi har öppet under ansvarfulla och trygga former. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en säker miljö!

illustration

Pandemirestrektionerna för vår verksamhet hävdes den 9 februari 2022.
Vi följer självklart händelseutvecklingen framåt noggrant och löpande, och följer alla aktuella regler och restriktioner. 

Stanna hemma om du får symtom på covid‑19
Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
Behöver ni boka om era biljetter på grund av sjukdom, kontakta oss på balthazarbiljett@skovde.se
Ovaccinerade behöver var extra försiktiga
Är du inte vaccinerad ännu? Du som ännu inte är vaccinerad har större risk att bli svårt sjuk i covid-19. Risken för allvarlig sjukdom ökar i takt med stigande ålder. Ovaccinerade vuxna bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Tillsammans hjälps vi åt att skapa en säker och trygg miljö!

Baltazar Foto Tuana 210318 26
Corona 5174671 1920

Så undviker du smittspridning - vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd

Här följer några enkla och generella tips på vad du kan göra själv för att undvika smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, gärna i 30 sekunder.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Stanna hemma om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Använd pappersnäsdukar när du behöver snyta dig. Släng dem sedan genast.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.