Ett tryggt besök

Vi öppnar varsamt och följer alla aktuella regler och restriktioner. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en trygg upplevelse för alla!

illustration

Vi följer händelseutvecklingen noggrant och löpande, och följer alla aktuella regler och restriktioner. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en trygg upplevelse för alla!

Vi uppmanar och påminner våra besökare till att tvätta händerna ofta, hålla 1,5 meters avstånd och undvika trängsel. Handdesinfektion finns tillgängligt på flertalet ställen runt om i huset.
 
Vi har städrutiner för att minska smittrisken. Områden som är extra utsatta och ofta i kontakt med händer rengörs mer frekvent. För att ytterligare skydda både besökare och personal sitter plexiglasskydd uppsatta i entrékassa och cafédisk. 

Fritidskursverksamhet
Vi har ställt om våra fritidskurser till digitalt format. Läs mer

Vetenskapskalas
Vi planerar för att åter kunna erbjuda Vetenskapskalas hösten 2021. Läs mer

Pedagogiska program för skola & utbildning
Vi har ställt om våra skolprogram och projekt som är aktuella till digitalt format. Läs mer
Hösten 2021 kan vi åter igen erbjuda fysiska program på plats i huset.

Baltazar Foto Tuana 210318 26
Corona 5174671 1920

Så undviker du smittspridning - vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd

Här följer några enkla och generella tips på vad du kan göra själv för att undvika smittspridning:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten, gärna i 30 sekunder.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Stanna hemma om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Använd pappersnäsdukar när du behöver snyta dig. Släng dem sedan genast.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.